ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Η ΕΛ.ΥΝ. Α.Β.Ε.Ε. στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου που διατηρεί στους χώρους του εργοστασίου της, διεξάγει με συνέπεια και ακρίβεια μία σειρά ποιοτικών ελέγχων όπως:

- Διαστασιολογικές μετρήσεις
- Μετρήσεις τραχύτητας επιφανειών
- Μέτρηση πάχους επικαλύψεων
- Έλεγχοι ύπαρξης ρωγμών
- Έλεγχοι βάθους σκληρότητας
- Μετρήσεις σκληρότητας
- Έλεγχοι χημικών αναλύσεωνΦωτογραφίες