"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Σε 9 χλμ έξω από την πόλη των Γρεβενών, προς το χωριό Κηπουρειό και επί της εξόδου της Εγνατίας Οδού 8Α σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο 12.000 m2 βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας, όπου περιλαμβάνουν:

 

 

- 1200 m2 κύριου βιομηχανικού χώρου

 

 

-1000 m2 βοηθητικού χώρου παραγωγής & αποθήκευσης

 

 

- 400 m2 χώρους γραφείων και εκθέσεων

 

 

 

Οι εγκαταστάσεις μας όπως έχουν δομηθεί, έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν και επιπλέον ανάγκες επέκτασης των δραστηριοτήτων μας, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.