videos

 

  ΕΛ.ΥΝ. VIDEO 1

 

 

  ΕΛ.ΥΝ. VIDEO 2

 

 

  ΕΛ.ΥΝ. VIDEO 3

 

 

  ΕΛ.ΥΝ. VIDEO 4

 

 

  ΕΛ.ΥΝ. VIDEO 5

 

 

  ΕΛ.ΥΝ. VIDEO 6

 

 

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEOS

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με την εγκαταστημένη βάση σε CNC μηχανήματα, καθώς και με τη δυνατότητα σχεδιασμού CAD και ψηφιακής καθοδήγησης CAM αυτών, η εταιρεία αναλαμβάνει συμβόλαια μηχανουργικής επεξεργασίας εργοτεμαχίων για τρίτους. 

Η εμπειρία των στελεχών της και ο σύγχρονος εξοπλισμός αποτελούν την βάση πάνω στην οποία χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και διασφαλίζουν την επιτυχή διεκπεραίωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων. Το εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας ISO-9001 πάνω στο οποίο διαμορφώνονται οι όροι ποιοτικής διασφάλισης, δίνουν την έξωθεν καλή μαρτυρία στην αγορά.Φωτογραφίες
 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εταιρεία από το 2001 επένδυσε και ανέπτυξε, πρωτοποριακά για τα ελληνικά δεδομένα, τη μέθοδο της επαγωγικής σκλήρυνσης (induction hardening method) με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών της Βιομηχανίας στις εφαρμογές αυτές. Οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και σε εξειδίκευση των στελεχών της στον τομέα αυτό, την κατατάσσουν σήμερα ανάμεσα από τις κορυφαίες σε εξειδίκευση εταιρείες στον τομέα των επαγωγικών σκληρύνσεων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Ειδικότερα, ανέπτυξε, σε συνεργασία με την κορυφαία στον κόσμο εταιρεία επαγωγικών σκληρύνσεων HWG (του ομίλου Inductotherm), την επαγωγική σκλήρυνση με "ανοικτού"΄τύπου inductors (open inductors technology), πέρα από τα ήδη ευρέως εφαρμοζόμενα κλειστά πηνία.

Σήμερα έχει 750 KWatts εγκατεστημένη ισχύ σε ειδικό εξοπλισμό επαγωγικών σκληρύνσεων & θέρμανσης, καθώς και μεγάλη εμπειρία στον υπολογισμό, τη σχεδίαση και την κατασκευή ειδικών πηνίων (inductors) για τις εφαρμογές αυτές.Φωτογραφίες
 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Με γνώμονα την ποιότητα, το σύγχρονο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου που είναι εγκατεστημένο στην εταιρεία, μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και σύγχρονο φασματογράφο μάζας (SPECTROMAXx) με τον οποίο ερευνώνται και ταυτοποιούνται όλα τα μέταλλα & κράματα μετάλλων στη βάση του Fe. Εκτός από τη χρήση του εξοπλισμού για τις εσωτερικές ανάγκες της εταιρείας, αναλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται φασματογραφίες για διερεύνηση και ταυτοποίηση υλικών για τις ανάγκες της αγοράς σε γρήγορο χρόνο και με ανταγωνιστικές τιμές.Φωτογραφίες
 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σε συνεργασία με ένα σταθερό δίκτυο συνεργατών και προμηθευτών και έχοντας τη γνώση για την κατάλληλη επιλογή των υλικών σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία αναλαμβάνει την επιδιόρθωση - αναγόμωση τροχών ερπυστριοφόρων οχημάτων των εταιρειών Caterpillar, Komatsu, Stalona vola κ.α. 

 

Φωτογραφίες
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΥΠΜΑΝΩΝ Τ/Δ

Από το 2011 η εταιρεία έχει επενδύσει στον καθαρισμό τυμπάνων Τ/Δ από τα φθαρμένα υλικά επένδυσης και την ανανέωση αυτής με μέθοδο που δεν συμπεριλαμβάνει μηχανούργηση - τορνάρισμα του μανδύα, ώστε να αποφεύγεται η σταδιακή απομείωση του μεταλλικού μανδύα αυτών. Σε συνεργασία με την εταιρεία REMA TIP-TOP GmbH έχει εκπαιδεύσει προσωπικό για την εφαρμογή ψυχρής συγκόλλησης (cold bonding) επενδύσεων επί των τυμπάνων όπως ελαστικές, ελαστοκεραμικές και κεραμικές επενδύσεις. Η μέθοδος της ψυχρής συγκόλλησης επιτρέπει και την εφαρμογή της μεθόδου "επί τω έργω", χωρίς να απαιτείται η διακομιδή των τυμπάνων όπου αυτό καθίσταται χρονοβόρα ή κοστοβόρα διαδικασία.Φωτογραφίες
Πιστοποίηση