"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ"

EURO CERT
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008

H εταιρεία είναι από τις πρώτες του χώρου της που πιστοποιήθηκαν (έτος 1997) με βάση το ISO 9001 και η παραγωγή της, όπως και οι λοιπές δραστηριότητές της, εξακολουθούν έως και σήμερα να είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001/2008 από τον Οργανισμό Eurocert S.A. κατέχοντας το πιστοποιητικό με Αριθμό 331/Δ/2010 για τα πεδία σχεδιασμού :
- κατασκευής & πώλησης μεταλλικών εξαρτημάτων
- παροχής επιφανειακών σκληρύνσεων μετάλλων  
- χημικών αναλύσεων.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

 

 

ΥΠΕΘΑ

Επίσης, στις 8 Μαϊου 2009 η εταιρεία γράφτηκε στο μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού του ΥΠΕΘΑ, με αύξοντα αριθμό μητρώου '0034.01' στους τομείς:
- Κατασκευής μεταλλικών (σφυρήλατης ή/και μηχανουργικής κατεργασίας) εξαρτημάτων και μερών για αμυντικά συστήματα.
- Επιφανειακών Σκληρύνσεων μεταλλικών μερών για αμυντικά συστήματα.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΣ