"ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ"

- Έλαστρο τύπου Duo ισχύος 2.500 ton.
- Εκκεντροφόρες πρέσες από 20 έως 350 ton.

- Αερόσφυρα από 65 έως 350 ton.
- Υδραυλικές πρέσες από 20 έως 100 ton.
- Φούρνος αερίου καυσίμου κατεργασίας χάλυβα 900  Μcal
- Μονάδες υδρόψυκτες συγκολλήσεων σύρματος αερίου
- Μονάδα αυτοσυγκόλλησης TIG
- Τόρνοι αντιγραφής
- Δράπανα πολλαπλών χρήσεων
- Μονάδες παραγωγής αέρα
- Μονάδες κοπής σπειρωμάτων
- Τροχιστικά μηχανήματα παραγωγής
- Τροχιστικά κοπτικών εργαλείων
- Φρέζες αντιγραφής- Παντογράφοι φωτοκύτταρου & μαγνήτου(oxygen-gas)
- Ζουμποψάλιδο
- Πριονοκορδέλες Φ 400 αυτόματης πρόωσης
- Μεταλλοβολή SCHLICK Roto-Jet

Φωτογραφίες