"ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ"

- Φασματογράφος μάζας SPECTROMAXx, της εταιρείας Spectro, έτους κατασκευής 2009 με δυνατότητα εύρεσης της χημικής ανάλυσης (27 στοιχείων ) σε δοκίμια Low-alloy χαλύβων καθώς και χυτοχαλύβων ( steel & caststeel )

- Οπτικό όργανο OMP (Optical Module Probe ) μετρήσεως διαστάσεων , του οίκου Renishaw MP 12 , με εύρος διακρίβωσης μετρήσεων ±1μm.

- Σκληρόμετρο βάσης , μέτρησης επιφανειακής σκληρότητας δοκιμίων, στις κλίμακες Rockwell & Brinell με ακρίβεια μετρήσεων ± 3 Rc.

- Φορητά σκληρόμετρα ΤΙΜΕ & EQUOTIP μέτρησης επιφανειακής σκληρότητας δοκιμίων, στις κλίμακες Rockwell – Brinell – Vickers.

- Μαγνητικό όργανο POSITEST μέτρησης πάχους στρώσης βαφών.

- Φορητό Τραχύμετρο TESA SWISS (Ra = 1μm)

- Μαγνητικός Ζυγός Y-7 (Magnaflux) ελέγχου ρωγμών με μαγνητικά σωματίδια

- Ψηφιακά παχύμετρα, μικρόμετρα, οπόμετρα, σπειρόμετρα κ.ά.

 

Φωτογραφίες