"ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΝ"

                 - 1η Μονάδα Επιφανειακών σκληρύνσεων (MEDIUM FREQUENCY)

   Σύστημα επιφανειακών σκληρύνσεων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

Ισχύς Μηχανήματος : 170 KW
Τρόπος παραγωγής υψηλής συχνότητας : τεχνολογία μικροεπεξεργαστή με θυρίστορς
Συχνότητα λειτουργίας : από 4 KHz έως 10 KHz (MF)
Καθοδήγηση - Προγραμματισμός : CNC
Πηνίο επαγωγής : σταθερό
Κατακόρυφη σάρωση : έως 900 mm
Περιστροφική δυνατότητα εργοτεμαχίου : από 0,1 έως 60 rounds/min
Κίνηση λειτουργίας : Manual / Προγραμματιζόμενη
Διαστάσεις μέγιστου εργοτεμαχίου : Διάμ. 1500 mm (open inductor technology)

 

 

Φωτογραφίες 1ης Μονάδας Επιφανειακών Σκληρύνσεων
 

 

 - 2η Μονάδα Επιφανειακών σκληρύνσεων (MEDIUM FREQUENCY)

Σύστημα επιφανειακών σκληρύνσεων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Ισχύς Μηχανήματος : 200 KW
Τρόπος παραγωγής υψηλής συχνότητας : τεχνολογία μικροεπεξεργαστή με θυρίστορς
Συχνότητα λειτουργίας : από 4 KHz έως 10 KHz (MF)
Καθοδήγηση - Προγραμματισμός : CNC
Πηνίο επαγωγής : σταθερό
Κατακόρυφη σάρωση : έως 5000 mm
Περιστροφική δυνατότητα εργοτεμαχίου : από 0,1 έως 60 rounds/min
Κίνηση λειτουργίας : Manual / Προγραμματιζόμενη
Διαστάσεις μέγιστου εργοτεμαχίου : Διάμ. 3500 mm (open inductor technology)

 

 

Φωτογραφίες 2ης Μονάδας Επιφανειακών Σκληρύνσεων
 

 

- 3η Μονάδα Επιφανειακών σκληρύνσεων (HIGH FREQUENCY)

Σύστημα επιφανειακών σκληρύνσεων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Ισχύς Μηχανήματος : 50 KW
Τρόπος παραγωγής υψηλής συχνότητας : τεχνολογία μικροεπεξεργαστή με τρανζίστορς
Συχνότητα λειτουργίας : 440 KHz (HF)
Καθοδήγηση - Προγραμματισμός : CNC
Πηνίο επαγωγής : σταθερό
Κατακόρυφη σάρωση : έως 1000 mm
Περιστροφική δυνατότητα εργοτεμαχίου : από 0,5 έως 60 rounds/min
Κίνηση λειτουργίας : Manual / Προγραμματιζόμενη
Διαστάσεις μέγιστου εργοτεμαχίου : Διάμ. 70 mm (open inductor technology)

 

 

Φωτογραφίες 3ης Μονάδας Επιφανειακών Σκληρύνσεων
 

 

 - 4η Μονάδα Επιφανειακών σκληρύνσεων (M-H FREQUENCY)

Σύστημα επιφανειακών σκληρύνσεων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Ισχύς Μηχανήματος : 100 KW
Τρόπος παραγωγής υψηλής συχνότητας : τεχνολογία μικροεπεξεργαστή με τρανζίστορς
Συχνότητα λειτουργίας : από 50 KHz έως 80 KHz (M-H F)
Καθοδήγηση - Προγραμματισμός : CNC
Πηνίο επαγωγής : σταθερό
Κατακόρυφη σάρωση : έως 2500 mm
Περιστροφική δυνατότητα εργοτεμαχίου : από 0,5 έως 100 rounds/min
Κίνηση λειτουργίας : Manual / Προγραμματιζόμενη
Διαστάσεις μέγιστου εργοτεμαχίου : Διάμ. 250 mm (open inductor technology)

 

 

Φωτογραφίες 4ης Μονάδας Επιφανειακών Σκληρύνσεων
 

 

- Θάλαμος επαναφοράς, αερίου καυσίμου 300 Mcal, διαστάσεων 1,60x1,20x1,30 [ m ]

 

 

Φωτογραφίες Θαλάμου αερίου καυσίμου