"ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ"

Μελετώντας τις εξελίξεις πάνω στον τομέα των επιφανειακών σκληρύνσεων και την τεχνολογική πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί παγκοσμίως και ανιχνεύοντας παράλληλα τις ανάγκες και της δικής μας αγοράς, διαπιστώσαμε το κενό που υπήρχε στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα.

Η βιομηχανία στη χώρα μας παρ’ όλο το μικρό της εύρος, έχει σημαντικού μεγέθους βιομηχανικά συγκροτήματα, όπως την ΔΕΗ με τα λιγνιτικά της κέντρα, εταιρείες παραγωγής χάλυβα, εταιρείες παραγωγής τσιμέντου και υποπροϊόντων, επισκευαστήρια πλοίων, καθώς και σημαντικές εταιρείες εξορυκτικού αντικειμένου.

Σε αυτά τα βιομηχανικά συγκροτήματα είναι εγκατεστημένα μεγάλου μεγέθους μηχανολογικά εξαρτήματα όπως σφαιραύλακες, γρανάζια, κύλινδροι, τύμπανα, άξονες, έδρανα κ.τ.λ., τα οποία λόγω της απουσίας δυνατότητας επιβελτίωσής τους (επιφανειακής σκλήρυνσης) λειτουργούσαν στις εγκαταστάσεις χωρίς τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, όπως η σκληρότητα των περιοχών λειτουργίας, με προφανή αποτελέσματα πρόωρης φθοράς και μεγάλου κόστους αντικαταστάσεων.

Το 2001 η εταιρεία μας έθεσε σε λειτουργία το πρώτο μηχάνημα υψισύχνων ρευμάτων και τα αποτελέσματα ήταν άμεσα και εντυπωσιακά. Με πρώτη την ΔΕΗ και σε συνέχεια με μηχανουργεία και επισκευαστήρια υπεγράφησαν συμβόλαια υποστήριξης στον τομέα αυτό και σταδιακά η εταιρεία μας ανέπτυξε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης καθώς κάλυψε μία τεχνική απαίτηση που στο παρελθόν θεωρούνταν υπερβολική για τα ελληνικά δεδομένα.

Σήμερα στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΥΝ. είναι εγκατεστημένα τρία μηχανήματα υψισύχνων ρευμάτων για επαγωγικές σκληρύνσεις με συνολική ισχύ 650 KWatts, δυνατότητα επεξεργασίας εργοτεμαχίων από 0,5 Kg έως 10.000 Kg και διαστάσεων αυτών από 50 mm έως 6000 mm, καθώς τα μηχανήματα αυτά καλύπτουν εύρος συχνοτήτων (hardening frequencies) από 4 KHz έως και 400 KHz και διαθέτουν το απαιτούμενο μέγεθος.

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής αγοράς, εντός του 2014 εγκαταστάθηκε επιπρόσθετος εξοπλισμός επαγωγικής σκλήρυνσης, με δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας από 50 έως 70 KHz, ώστε να καλυφθεί και η δυνατότητα επαγωγικής σκλήρυνσης γραναζιών με μικρά modules.

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ, ΤΗΣ ΦΛΟΓΟΒΑΦΗΣ, ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ, ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΖΩΤΩΣΗΣ